Ocean ställer höga krav på sina produkter och kompromissar aldrig när det kommer till kvalitet. Varje Oceanprodukt måste ha en utomordentlig rengöringsförmåga, vara dryg och ekonomisk samt påverka miljön så lite som möjligt. När en produkt uppfyller alla dessa krav är det en riktig Oceanprodukt.

Det svenska varumärket Ocean består av högkvalitativa och miljöanpassade produkter för tvätt, disk, städ och hygien. Varumärket Ocean ligger rätt i tiden när miljötänkandet blir viktigare för både konsument och samhälle.

Oftast tvingas konsumenten välja mellan rengöringsprodukter som är effektiva, billiga eller miljövänliga. Med Ocean är det precis tvärtom. En Oceanprodukt kompromissar inte om effektivitet, pris eller miljöpåverkan. Tack vare att de är högkoncentrerade och effektiva- räcker de dubbelt så länge och ger ett bättre resultat. Du får alltså mer rengöring för mindre pengar.

Trots den enastående rengöringsförmågan är Oceanprodukterna alltid lika skonsamma mot materialen som rengörs, mot miljön och mot de människor som använder dem.
Många produkter har belönats med priser för sin effektivitet och miljöanpassningsförmåga och flera av dem rekommenderas av Astma och Allergiförbundet. Oceansortimentet utvecklas och tillverkas i Sverige i en klimatneutral produktionsanläggning. Produkterna är biologiskt nedbrytbara, innehåller ej zeoliter, fosfater och är inte testade på djur. 

Termen bioplast omfattar en hel familj med material som är biobaserade, bionedbrytbara eller bådadera.
 
Biobaserad innebär att materialet eller produkten helt eller delvis kommer från biomassa, det vill säga från växtriket istället för olja som vanliga plastflaskor tillverkas av. Biomassa för bioplaster kommer främst från majs, sockerrör eller cellulosa. Oceans flaskor tillverkas av socker.
Bioplasterna driver på utvecklingen inom plastindustrin. Det finns två stora fördelar med biobaserade plaster jämfört med de traditionella. De spar på fossila resurser och minskar utsläppen av växthusgaser. Bionedbrytbarhet är en extra fördel med dessa bioplastflaskor.

Svanen

Svanen är Nordens officiella miljömärkning som drivs på uppdrag av regeringen utan vinstintresse. Märkningen granskar miljöpåverkan från varor och tjänster under hela deras livscykel från råvara till avfall.

Svanen ställer klimat- och miljökrav samt krav på funktion och kvalitet. Svanens vision är ett hållbart samhälle med en hållbar konsumtion.

För mer information besök: Svanens hemsida.

 
 
svanen liten
 
 
 
 
 
 
 

Bra Miljöval 

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens verktyg för att nå ett samhälle i balans med naturen. Märkningen innebär att produkten lever upp till de krav som ställs i Naturskyddsföreningens kriterier.

Bra Miljövals kriterier finns för vitt skilda områden vilket gör att kraven skiljer sig åt. Alla kriterier bygger på samma grunder: att spara på naturresurserna. Material ska kunna återföras till naturens kretslopp, användas på nytt eller återvinnas.

För mer information besök: Bra Miljövals hemsida.

 
 
bra miljoval liten
 
 
 
 
 
 
 

Astma- och Allergiförbundet

Astma- och Allergiförbundets rekommendation av produkter är en vägledning för medlemmar och andra konsumenter, som söker efter produkter som är bra ur allergisynpunkt. Produkter som rekommenderas är märkta med förbundets namn och märke. De är fria från allergen, parfym och irriterande ämnen i sådan mängd att det inte finns några kända, medicinska rapporterade fall.

För mer information besök: Astma- och Allergiförbundets hemsida.

 
 
astma liten